Sale!
,

GDPR – сертифікований спеціаліст із захисту даних українською мовою – Самоосвіта – GDPR – Certified Data Protection Officer – Self Study in Ukrainian

Original price was: £ 2,159 GBP.Current price is: £ 1,079 GBP.

 • Для самостійного навчання надається безперервний доступ до електронних курсів
 • Включає плату за сертифікацію PECB та іспит (дійсність ваучера на іспит 12 місяців)
 • PECB видасть сертифікат про участь у 31 кредиті CPD (Continuing Professional Development).
 • У разі нескладання іспиту ви можете повторно скласти іспит протягом 12 місяців з дати зарахування безкоштовно

Навчальний курс PECB Certified Data Protection Officer дає вам змогу отримати знання, навички та розвинути компетенцію, щоб взяти на себе роль спеціаліста із захисту даних у впровадженні програми дотримання GDPR.

Чому варто брати участь?

Оскільки захист даних стає все більш цінним, потреба організацій у захисті цих даних продовжує зростати. Окрім порушення основних прав і свобод осіб, недотримання правил захисту даних може призвести до ризикованих ситуацій, які можуть завдати шкоди довірі до організації, репутації та фінансовому становищу. Тут вступають у дію ваші навички спеціаліста із захисту даних.

Навчальний курс PECB Certified Data Protection Officer допоможе вам отримати знання та навички, необхідні для роботи в якості спеціаліста із захисту даних (DPO), щоб допомогти організаціям дотримуватися вимог Загального регламенту захисту даних (GDPR). ).

Завдяки практичним вправам ви зможете освоїти роль уповноваженого із захисту даних і зможете інформувати, консультувати та контролювати дотримання GDPR та співпрацювати з наглядовим органом.

Після відвідування навчального курсу ви можете скласти іспит, а після успішного його складання ви зможете подати заявку на отримання атестата PECB Certified Data Protection Officer. Завдяки міжнародно визнаному сертифікату «PECB Certified Data Protection Officer» ви демонструєте, що володієте професійними навичками та практичними знаннями, щоб консультувати контролера та обробника щодо того, як виконувати свої зобов’язання щодо відповідності GDPR.

Хто має бути присутнім

 • Менеджери або консультанти, які хочуть підготувати та допомогти організації в плануванні, впровадженні та підтримці програми відповідності GDPR
 • Спеціалісти із захисту даних та особи, відповідальні за дотримання вимог GDPR
 • Члени команд інформаційної безпеки, управління інцидентами та безперервності бізнесу
 • Технічні спеціалісти та спеціалісти з відповідності, які хочуть підготуватися до ролі спеціаліста із захисту даних
 • Експерти-консультанти з питань безпеки персональних даних

цілі навчання

 • Зрозумійте концепції GDPR та тлумачіть його вимоги
 • Зрозуміти зміст і співвідношення між Загальним регламентом захисту даних та іншими нормативними актами та застосовними стандартами, такими як ISO/IEC 27701 та ISO/IEC 29134
 • Набуття компетенції для виконання ролі та повсякденних обов’язків спеціаліста із захисту даних в організації
 • Розвиток здатності інформувати, консультувати та контролювати дотримання GDPR та працювати з наглядовим органом

виховний підхід

 • Цей навчальний курс базується як на теорії, так і на передовій практиці, яка використовується під час виконання ролі DPO.
 • Лекції супроводжуються практичними вправами на основі тематичного дослідження, які включають рольову гру та дискусію.
 • Учасників заохочують до спілкування один з одним, участі в обговореннях і вправах.
 • Практичні вправи та тести схожі на сертифікаційний іспит.

вимоги

Учасники, які відвідують цей навчальний курс, повинні мати базове уявлення про GDPR і досконалі знання вимог захисту даних.

GDPR – Деталі іспиту на сертифікованого спеціаліста із захисту даних:

Тип іспиту: множинний вибір
Тривалість: 3 години
Кількість питань: 80
Режим іспиту: відкрита книга

PECB GDPR – Certified Data Protection Officer

The PECB Certified Data Protection Officer training course enables you to acquire the necessary knowledge and skills, and develop the competence to perform the role of the data protection officer in a GDPR compliance program implementation.

Why should you attend?

As data protection is becoming more and more valuable, the need for organizations to protect these data is also constantly increasing. Besides violating the fundamental rights and freedoms of persons, not complying with the data protection regulations can lead to risky situations that could harm an organization’s credibility, reputation, and financial status. This is where your skills as a data protection officers come to place.

The PECB Certified Data Protection Officer training course will help you acquire the knowledge and skills to serve as a Data Protection Officer (DPO) so as to help organizations ensure compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) requirements.

Based on practical exercises, you will be able to master the role of the DPO and become competent to inform, advise, and monitor compliance with the GDPR and cooperate with the supervisory authority.

After attending the training course, you can sit for the exam, and if you successfully pass the exam, you can apply for the “PECB Certified Data Protection Officer” credential. The internationally recognized “PECB Certified Data Protection Officer” certificate will prove that you have the professional capabilities and practical knowledge to advise the controller and the processor on how to meet their obligations regarding the GDPR compliance.

Who should attend?

 • Managers or consultants seeking to prepare and support an organization in planning, implementing, and maintaining a compliance program based on the GDPR
 • DPOs and individuals responsible for maintaining conformance with the GDPR requirements
 • Members of information security, incident management, and business continuity teams
 • Technical and compliance experts seeking to prepare for a data protection officer role
 • Expert advisors involved in the security of personal data

Learning objectives

 • Understand the concepts of the GDPR and interpret its requirements
 • Understand the content and the correlation between the General Data Protection Regulation and other regulatory frameworks and applicable standards, such as ISO/IEC 27701 and ISO/IEC 29134
 • Acquire the competence to perform the role and daily tasks of the data protection officer in an organization
 • Develop the ability to inform, advise, and monitor compliance with the GDPR and cooperate with the supervisory authority

Educational approach

 • This training course is based on both theory and best practices used in exercising the role of the DPO.
 • Lecture sessions are illustrated with practical exercises based on a case study which include role-playing and discussions.
 • The participants are encouraged to intercommunicate and engage in discussions and exercises.
 • Practice exercises and quizzes are similar to the certification exam.

Prerequisites

Participants attending this training course are required to have a fundamental understanding of the GDPR and comprehensive knowledge of data protection requirements.

Shopping Basket
Scroll to Top
Open chat
💬 Need help?
Save -50%! This GDPR - сертифікований спеціаліст із захисту даних українською мовою - Самоосвіта - GDPR - Certified Data Protection Officer - Self Study in Ukrainian can be yours.
If you have any questions, ask us.