Sale!
,

PECB ISO 9001 Ахлах аудитор – Монгол хэлээр бие даан суралцах – PECB ISO 9001 Lead Auditor – Self Study in mongolian

Original price was: $ 1,778.00 USD.Current price is: $ 889.00 USD.

• PECB гэрчилгээ, шалгалтын хураамж багтсан (Шалгалтын эрхийн бичгийн хүчинтэй хугацаа 12 сар)
• PECB хичээлийн материалыг насан туршдаа ашиглах боломжтой
• PDF PECB сургалтын материалууд багтсан
• PECB-ээс 16 CPD (Үргэлжилсэн мэргэжлийн хөгжил) кредитийн оролцооны гэрчилгээ олгоно.
• Шалгалтанд тэнцээгүй тохиолдолд элссэн өдрөөс хойш 12 сарын дотор дахин шалгалт өгөх боломжтой.
• PMI PDU 16 олох
• PMI гэрчилгээг шинэчлэх нэмэлт 16 PDU авах.

View course details worth 199 USD

Та яагаад оролцох ёстой вэ?

ISO 9001 Ахлах аудиторын сургалт нь танд өргөнөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн аудитын зарчим, журам, арга техникийг ашиглан Чанарын удирдлагын тогтолцооны (ЧМС) аудитыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэх боломжийг олгоно. Энэхүү сургалтын явцад та ISO 19011 стандарт, ISO/IEC 17021-1 стандартын дагуу баталгаажуулалтын үйл явцын дагуу дотоод болон гадаад аудитыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадварыг эзэмшинэ.

Практик дасгал дээр үндэслэн та аудитын арга техникийг эзэмшиж, аудитын хөтөлбөр, аудитын багийг удирдах, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх чадвартай болно.

Энэхүү аудитыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэгийг олж авсны дараа та шалгалтанд сууж, “PECB Certified ISO 9001 Ахлах Аудитор”-ын итгэмжлэл авах хүсэлт гаргаж болно. PECB-ийн Тэргүүлэх аудиторын гэрчилгээтэй болсноор та шилдэг туршлага дээр үндэслэн аудитын байгууллагуудад чадвар, чадамжтай гэдгээ харуулах болно.

Хэн оролцох ёстой вэ?

 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны (ЧМС) баталгаажуулалтын аудит хийх, удирдахыг эрэлхийлж буй аудиторууд
 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны аудитын үйл явцыг эзэмшихийг эрэлхийлж буй менежерүүд эсвэл зөвлөхүүд
 • ЧМС-ийн шаардлагад нийцүүлэн хангах үүрэгтэй хүмүүс
 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны аудитад бэлтгэхийг эрэлхийлж буй техникийн мэргэжилтнүүд
 • Чанарын удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн зөвлөхүүд

Сургалтын зорилго

 • ISO 9001 стандартад суурилсан Чанарын удирдлагын тогтолцооны (ЧМС) үйл ажиллагааг ойлгох
 • ISO 9001 болон бусад стандарт, зохицуулалтын хүрээ хоорондын хамаарлыг хүлээн зөвшөөрөх
 • Аудиторын үүргийг ойлгох: ISO 19011 стандартын дагуу удирдлагын системийн аудитыг төлөвлөх, удирдан чиглүүлэх, дагаж мөрдөх.
 • Аудит, аудитын багийг хэрхэн удирдах талаар суралц
 • ЧМС-ийн аудитын хүрээнд ISO 9001 стандартын шаардлагыг хэрхэн тайлбарлаж сурах
 • ISO 19011 стандартын дагуу аудит төлөвлөх, аудитыг удирдан явуулах, тайлан боловсруулах, аудитын мөрөөр хяналт тавих аудиторын ур чадварыг эзэмших.
Урьдчилсан нөхцөл
ISO 9001 стандартын үндсэн ойлголт, аудитын зарчмуудын талаархи цогц мэдлэг.

Хичээлийн хөтөлбөр

1 дэх өдөр: Чанарын удирдлагын систем (ЧМС) болон ISO 9001-ийн танилцуулга

2 дахь өдөр: Аудитын зарчим, аудитыг бэлтгэх, эхлүүлэх

3 дахь өдөр: Газар дээрх аудитын үйл ажиллагаа

4 дэх өдөр: Аудитыг хааж байна

5 дахь өдөр: Баталгаажуулалтын шалгалт

Shopping Basket
Scroll to Top
Open chat
💬 Need help?
Save -50%! This PECB ISO 9001 Ахлах аудитор - Монгол хэлээр бие даан суралцах - PECB ISO 9001 Lead Auditor - Self Study in mongolian can be yours.
If you have any questions, ask us.