Skip to content
Sale!

PECB ISO 27001 Lead Auditor in Czech

dodatečné informace

Clear
Please specify preferred start date and time, only if, you ordering live online training

Vedoucí auditor ISO/IEC 27001

Proč byste se měli zúčastnit?

Školení vedoucího auditora ISO/IEC 27001 vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) použitím široce uznávaných zásad, postupů a technik auditu. Během tohoto školení získáte potřebné znalosti a dovednosti pro plánování a provádění interních a externích auditů v souladu s ISO 19011 a certifikačním procesem ISO/IEC 17021-1.

Na základě praktické praxe budete schopni zvládnout auditorské techniky a získat kompetence pro řízení a řízení programu auditu, auditorského týmu, komunikace s klienty a řešení konfliktů.

Poté, co získáte potřebné odborné znalosti k provedení tohoto auditu, můžete zkoušku složit a požádat o pověření vedoucího auditora s certifikací PECB ISO/IEC 27001. Tento certifikát potvrzuje, že máte dovednosti a kompetence pro audit organizací podle osvědčených postupů. 

Kdo by se měl zúčastnit?
 • Auditoři, kteří provádějí a vedou certifikační audity systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zvládnout proces auditu ISMS
 • Zodpovědnost za dodržování požadavků ISMS
 • Techničtí odborníci, kteří se chtějí připravit na audit ISMS
 • Poradce pro bezpečnost informací
učební cíle

Na konci tohoto kurzu budou účastníci schopni:

 1. vysvětlit základní pojmy a principy systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001
 2. interpretovat požadavky ISO/IEC 27001 na ISMS z pohledu auditora
 3. Posouzení shody ISMS s požadavky ISO/IEC 27001 v souladu se základními koncepty a principy auditu
 4. Plánování, provádění a dokončení auditu shody s normou ISO/IEC 27001 v souladu s požadavky normy ISO/IEC 17021-1, směrnicemi ISO 19011 a dalšími osvědčenými postupy v oblasti auditu
 5. Spravujte program auditu ISO/IEC 27001
výchovný přístup
 • Školení je založeno na teorii i osvědčených postupech auditu ISMS
 • Přednášky jsou doplněny případovými studiemi
 • Praktická cvičení vycházejí z materiálu, který zahrnuje hraní rolí a diskuse.
 • Praktické testy jsou obdobou certifikační zkoušky
požadavky

Základní znalost ISO/IEC 27001 a důkladná znalost principů auditu.


více informací

agenda kurzu

Den 1: Úvod do systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) a ISO/IEC 27001

2. den: Principy auditu, příprava a realizace auditu 

3. den: Audit na místě

4. den: Dokončení auditu

5. den: Certifikační zkouška

test

Zkouška “PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor” plně splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (PZP). Zkouška zahrnuje následující oblasti kompetence:

Doména 1: Základní principy a koncepty systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Oblast 2: Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Doména 3: Základní koncepty a principy auditu 

Oblast 4: Příprava na audit ISO/IEC 27001

Oblast 5: Provedení auditu ISO/IEC 27001

Oblast 6: Dokončení auditu ISO/IEC 27001 

Doména 7: Správa programu auditu ISO/IEC 27001 

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v Seznamu zkoušek PECB a v pravidlech a zásadách zkoušek .

osvědčení
 • Po úspěšném absolvování zkoušky se můžete ucházet o kvalifikace uvedené v tabulce níže.
 • Jakmile splníte všechny požadavky související s vybranou kvalifikací, obdržíte certifikát.

Další informace o certifikacích ISO/IEC 27001 a certifikačním procesu naleznete v části Pravidla a zásady certifikace.

Předpoklady pro certifikaci auditora PECB jsou:
kvalifikacetestProfesionální zkušenostZkušenosti s auditem a hodnocením MSDalší požadavky
PECB certifikovaný ISO/IEC 27001 prozatímní auditorZkouška vedoucího auditora PECB Certified ISO/IEC 27001 nebo ekvivalentNeNePodepsání Kodexu chování PECB
Certifikovaný auditor podle normy PECB ISO/IEC 27001Zkouška vedoucího auditora PECB Certified ISO/IEC 27001 nebo ekvivalent2 roky: 1 rok odborné praxe v oblasti řízení informační bezpečnostiAuditní činnost: celkem 200 hodinPodepsání Kodexu chování PECB
Vedoucí auditor s certifikací PECB ISO/IEC 27001Zkouška vedoucího auditora PECB Certified ISO/IEC 27001 nebo ekvivalent5 let: 2 roky profesionální praxe v oblasti řízení informační bezpečnostiAuditní činnost: celkem 300 hodinPodepsání Kodexu chování PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead AuditorZkouška vedoucího auditora PECB Certified ISO/IEC 27001 nebo ekvivalent10 let: 7 let profesionální praxe v řízení informační bezpečnostiAuditní činnost: celkem 1000 hodinPodepsání Kodexu chování PECB

 

Poznámka:  Jednotlivci s certifikací PECB, kteří jsou držiteli certifikací vedoucího implementátora a/nebo hlavního auditora, mají nárok na příslušný magisterský certifikát PECB za předpokladu, že složili 4 dodatečné základní zkoušky související s konkrétním schématem. Další informace o zkouškách Foundation a obecných požadavcích magisterského studia naleznete na následujícím odkazu:  https://pecb.com/en/master-credentials .

Aby byla tato prováděcí opatření považována za platná, měla by být založena na osvědčených postupech provádění a měla by zahrnovat následující opatření:
 1. plánování auditu
 2. auditní pohovor
 3. Řízení programu auditu
 4. Tvorba revizních zpráv
 5. Návrhy zpráv o neshodě
 6. Návrh pracovních dokumentů auditu
 7. přezkoumání dokumentace
 8. Audit na místě
 9. Následná kontrola v případě neshod
 10. Vedení auditorského týmu
Obecná informace
 • Certifikační poplatky jsou zahrnuty v ceně zkoušky
 • Bude distribuován školicí materiál s více než 450 stranami informací a praktických příkladů
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vydáno osvědčení o účasti v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • Pokud u zkoušky neuspějete, můžete ji do 12 měsíců zdarma opakovat

How Does the New Revision of ISO/IEC 27002 Affect ISO/IEC 27001

Study Type

,