Sale!
, ,

PECB ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor v češtině

dodatečné informace

View course details worth 199 USD

Vedoucí auditor ISO/IEC 27001

Proč byste se měli zúčastnit?

Školení vedoucího auditora ISO/IEC 27001 vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) použitím široce uznávaných zásad, postupů a technik auditu. Během tohoto školení získáte potřebné znalosti a dovednosti pro plánování a provádění interních a externích auditů v souladu s ISO 19011 a certifikačním procesem ISO/IEC 17021-1.

Na základě praktické praxe budete schopni zvládnout auditorské techniky a získat kompetence pro řízení a řízení programu auditu, auditorského týmu, komunikace s klienty a řešení konfliktů.

Poté, co získáte potřebné odborné znalosti k provedení tohoto auditu, můžete zkoušku složit a požádat o pověření vedoucího auditora s certifikací PECB ISO/IEC 27001. Tento certifikát potvrzuje, že máte dovednosti a kompetence pro audit organizací podle osvědčených postupů.

Kdo by se měl zúčastnit?
 • Auditoři, kteří provádějí a vedou certifikační audity systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zvládnout proces auditu ISMS
 • Zodpovědnost za dodržování požadavků ISMS
 • Techničtí odborníci, kteří se chtějí připravit na audit ISMS
 • Poradce pro bezpečnost informací
učební cíle

Na konci tohoto kurzu budou účastníci schopni:

 1. vysvětlit základní pojmy a principy systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001
 2. interpretovat požadavky ISO/IEC 27001 na ISMS z pohledu auditora
 3. Posouzení shody ISMS s požadavky ISO/IEC 27001 v souladu se základními koncepty a principy auditu
 4. Plánování, provádění a dokončení auditu shody s normou ISO/IEC 27001 v souladu s požadavky normy ISO/IEC 17021-1, směrnicemi ISO 19011 a dalšími osvědčenými postupy v oblasti auditu
 5. Spravujte program auditu ISO/IEC 27001
výchovný přístup
 • Školení je založeno na teorii i osvědčených postupech auditu ISMS
 • Přednášky jsou doplněny případovými studiemi
 • Praktická cvičení vycházejí z materiálu, který zahrnuje hraní rolí a diskuse.
 • Praktické testy jsou obdobou certifikační zkoušky
požadavky

Základní znalost ISO/IEC 27001 a důkladná znalost principů auditu.


více informací

agenda kurzu

Den 1: Úvod do systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) a ISO/IEC 27001

2. den: Principy auditu, příprava a realizace auditu

3. den: Audit na místě

4. den: Dokončení auditu

5. den: Certifikační zkouška

test

Zkouška “PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor” plně splňuje požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (PZP). Zkouška zahrnuje následující oblasti kompetence:

Doména 1: Základní principy a koncepty systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Oblast 2: Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Doména 3: Základní koncepty a principy auditu

Oblast 4: Příprava na audit ISO/IEC 27001

Oblast 5: Provedení auditu ISO/IEC 27001

Oblast 6: Dokončení auditu ISO/IEC 27001

Doména 7: Správa programu auditu ISO/IEC 27001

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v Seznamu zkoušek PECB a v pravidlech a zásadách zkoušek .

osvědčení
 • Po úspěšném absolvování zkoušky se můžete ucházet o kvalifikace uvedené v tabulce níže.
 • Jakmile splníte všechny požadavky související s vybranou kvalifikací, obdržíte certifikát.

Další informace o certifikacích ISO/IEC 27001 a certifikačním procesu naleznete v části Pravidla a zásady certifikace.

Předpoklady pro certifikaci auditora PECB jsou:
kvalifikacetestProfesionální zkušenostZkušenosti s auditem a hodnocením MSDalší požadavky
PECB certifikovaný ISO/IEC 27001 prozatímní auditorZkouška vedoucího auditora PECB Certified ISO/IEC 27001 nebo ekvivalentNeNePodepsání Kodexu chování PECB
Certifikovaný auditor podle normy PECB ISO/IEC 27001Zkouška vedoucího auditora PECB Certified ISO/IEC 27001 nebo ekvivalent2 roky: 1 rok odborné praxe v oblasti řízení informační bezpečnostiAuditní činnost: celkem 200 hodinPodepsání Kodexu chování PECB
Vedoucí auditor s certifikací PECB ISO/IEC 27001Zkouška vedoucího auditora PECB Certified ISO/IEC 27001 nebo ekvivalent5 let: 2 roky profesionální praxe v oblasti řízení informační bezpečnostiAuditní činnost: celkem 300 hodinPodepsání Kodexu chování PECB
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead AuditorZkouška vedoucího auditora PECB Certified ISO/IEC 27001 nebo ekvivalent10 let: 7 let profesionální praxe v řízení informační bezpečnostiAuditní činnost: celkem 1000 hodinPodepsání Kodexu chování PECB

 

Poznámka:  Jednotlivci s certifikací PECB, kteří jsou držiteli certifikací vedoucího implementátora a/nebo hlavního auditora, mají nárok na příslušný magisterský certifikát PECB za předpokladu, že složili 4 dodatečné základní zkoušky související s konkrétním schématem. Další informace o zkouškách Foundation a obecných požadavcích magisterského studia naleznete na následujícím odkazu:  https://pecb.com/en/master-credentials .

Aby byla tato prováděcí opatření považována za platná, měla by být založena na osvědčených postupech provádění a měla by zahrnovat následující opatření:
 1. plánování auditu
 2. auditní pohovor
 3. Řízení programu auditu
 4. Tvorba revizních zpráv
 5. Návrhy zpráv o neshodě
 6. Návrh pracovních dokumentů auditu
 7. přezkoumání dokumentace
 8. Audit na místě
 9. Následná kontrola v případě neshod
 10. Vedení auditorského týmu
Obecná informace
 • Certifikační poplatky jsou zahrnuty v ceně zkoušky
 • Bude distribuován školicí materiál s více než 450 stranami informací a praktických příkladů
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vydáno osvědčení o účasti v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • Pokud u zkoušky neuspějete, můžete ji do 12 měsíců zdarma opakovat

How Does the New Revision of ISO/IEC 27002 Affect ISO/IEC 27001

What is ISO/IEC 27001:2022, Should I also attend training on ISO 27002 after doing my ISO 27001 Certifications?

Study Type

,

Shopping Basket
Scroll to Top
Open chat
💬 Need help?
Save -50%! This PECB ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor v češtině can be yours.
If you have any questions, ask us.